Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος  :Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Προθεσμία υποβολής :11 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://acf.teithe.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος : Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)

Προθεσμία υποβολής :31 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mis.uom.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα :Μηχανολόγων Μηχανικών, Heriot Watt University, Edinburgh, U.K (Διακρατικό)

Τίτλος Προγράμματος :MSc in Energy Systems (Π.Μ.Σ. στα Ενεργειακά Συστήματα)

Κατευθύνσεις

1. Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Design)
2. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Φοίτηση part-time. Τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Προθεσμία υποβολής :28 Ιανουαρίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα :Μηχανολόγων Μηχανικών

Τίτλος Προγράμματος : Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

Προθεσμία υποβολής :1 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.mie.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα :Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προγράμματος :Προηγμένες Τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Κατευθύνσεις

1. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
2. Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών
3. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών

Προθεσμία υποβολής :1 Φεβρουαρίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα :Τεχνολογίας Τροφίμων

Τίτλος Προγράμματος :Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου

Προθεσμία υποβολής :15 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.tetro.teikal.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα :Φυσικοθεραπείας

Τίτλος Προγράμματος :Προηγμένη Φυσικοθεραπεία - Advanced Physiotherapy

Προθεσμία υποβολής :31 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mscphysio.teiste.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νοσηλευτικής

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Προθεσμία υποβολής :25 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :hhttps://www.teithe.gr/sdo-de/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Ιατρικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ

Τίτλος Προγράμματος :Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Προθεσμία υποβολής :11 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.med.uoc.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα :Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος Προγράμματος : Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Προθεσμία υποβολής :31 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://smartgrids-msc.e-ce.uth.gr/

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal