Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος  :Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Προθεσμία υποβολής :11 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://acf.teithe.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal