Επικοινωνία

Διεύθυνση Γραφείο Διασύνδεσης

Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι
263 34 - Πάτρα
Κτίριο Σ.Ε.Υ.Π. - 2ος όροφος
Τηλ.: 2610 369014
Εγγραφή στη Επικοινωνία

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal