Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα :Τεχνολογίας Τροφίμων

Τίτλος Προγράμματος :Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου

Προθεσμία υποβολής :15 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.tetro.teikal.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal