Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος Προγράμματος :Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Σχετικός  σύνδεσμος:https://economics.soc.uoc.gr/el/course/2/metaptyxiako-stin-oikonomiki-th...

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα :Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Τίτλος Προγράμματος :Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες

Σχετικός  σύνδεσμος:http://aec.bio.uth.gr/

Προθεσμία υποβολής :15 Μαΐου  2019

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση «Λογιστική»

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr/

Προθεσμία υποβολής :16 Ιουλίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

Τίτλος Προγράμματος

Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών»

Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
2. Τραπεζική Διοίκηση

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/

Προθεσμία υποβολής :16 Ιουλίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα :Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Τίτλος Προγράμματος

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή

Κατευθύνσεις

1. Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη
2. Μαθησιακές Δυσκολίες
3. Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-educ...

Προθεσμία υποβολής :7 Μαΐου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τίτλος Προγράμματος :Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

Κατευθύνσεις

1. Θεωρητικά Μαθηματικά 
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.math.uoc.gr/el/grad.html

Προθεσμία υποβολής :15 Μαΐου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics του Wageningen University της Ολλανδίας

Τίτλος Προγράμματος :Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ ΜΒΕ)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.timembe.eu/

Προθεσμία υποβολής :31 Ιουλίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) (πλήρους φοίτησης)

Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
2. Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://msm.aueb.gr/

Προθεσμία υποβολής :19 Ιουνίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος :Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in Ιnternational Negotiations)

Αριθμός εισακτέων: 50 άτομα/έτος στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης & 50 άτομα/έτος στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης

Η έναρξη του ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (M.Sc. in International Negotiations) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.dept.aueb.gr/el/intneg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα :Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος Προγράμματος :Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Κατευθύνσεις

1. Παιδαγωγικό Βιβλίο
2. Παιδαγωγικό Υλικό

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal