Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

Τίτλος Προγράμματος

Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών»

Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
2. Τραπεζική Διοίκηση

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/

Προθεσμία υποβολής :16 Ιουλίου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal