Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα :Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Τίτλος Προγράμματος

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή

Κατευθύνσεις

1. Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη
2. Μαθησιακές Δυσκολίες
3. Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-educ...

Προθεσμία υποβολής :7 Μαΐου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal