Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) (πλήρους φοίτησης)

Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
2. Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://msm.aueb.gr/

Προθεσμία υποβολής :19 Ιουνίου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal