Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος :Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (MSc in Molecular Basis of Human Diseases)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/

Προθεσμία υποβολής :12 Απριλίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα :Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος Προγράμματος :«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Σχετικός  σύνδεσμος:www.pse.aegean.gr/pms-msaem

Προθεσμία υποβολής :Δευτέρα 13η Μαΐου 2019και ώρα 11:30 πμ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος :Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας (Liaison Psychiatry: Integrative Care of Physical and Mental Health)

Σχετικός  σύνδεσμος:http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Προθεσμία υποβολής :8 Απριλίου 2019

Διδακτορικό Δίπλωμα

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην ερευνητική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 28 Μαρτίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα :Ψηφιακών Συστημάτων

Τίτλος Προγράμματος :Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες (M.Sc in Information Systems and Services)

Κατευθύνσεις

1. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
2. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
3. Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://mscdss.ds.unipi.gr/

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα :Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος :Διεθνής Δημόσια Διοίκηση (Master’s Degree in International Public Administration)

Σχετικός  σύνδεσμος:http://mipa.uom.gr/

Προθεσμία υποβολής :20 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα :Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Τίτλος Προγράμματος :Μεσογειακές Σπουδές

Σχετικός  σύνδεσμος:https://pedis.uop.gr/?page_id=1353

Προθεσμία υποβολής :28 Ιουνίου 2019

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική Γλώσσα.

«Υποτροφίες από την κυβέρνηση της Κίνας»

H κινεζική κυβέρνηση ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες του Chinese Government Scholarship Program ακαδ. έτους 2019-2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο http://www.csc.edu.ch/studyinchina ή στο www.campuschina.org.

Τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι η 1 η Απριλίου 2019.

Υποτροφίες για νέους ερευνητές στη Γαλλία.

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Ημερομηνία λήξης υποβολής:30 Απριλίου 2019

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master in Business Administration - Executive MBA)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.executivemba.aueb.gr/

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου 2019

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal