Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος :Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας (Liaison Psychiatry: Integrative Care of Physical and Mental Health)

Σχετικός  σύνδεσμος:http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Προθεσμία υποβολής :8 Απριλίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal