Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : University of Mons – Belgium,

                                    International Hellenic University – Greece,

                                   University of the Basque Country – Spain,

                                   Heriot Watt University – UK

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”.

Υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή είναι διαθέσιμες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου  2019

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Φορέας παροχής: Διεθνές Ίδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας Πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές, διάρκειας 3-6 μηνών για την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Προθεσμία υποβολής :Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα έως την 31η Ιουλίου 2019 στις 17:00 (ώρα Ιαπωνίας).

Σχετικός σύνδεσμος : http://www.mif-japan.org.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος  : Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (πλήρους φοίτησης)

Κατευθύνσεις

1. Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
2. Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα : Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Τίτλος Προγράμματος  :Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

Προθεσμία υποβολής :15 Φεβρουαρίου  2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mscinautomation.teipir.gr/

ΟΚΤΩ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οκτώ υποτροφίες συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου μονοετούς φοίτησης ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, προκηρύσσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 31.3.2019

Σχετικός σύνδεσμος :https://www.syn-enosis.gr/gr/scholarships

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  : University of Mons – Belgium,

                                    International Hellenic University – Greece,

                                   University of the Basque Country – Spain,

                                   Heriot Watt University – UK

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”.

Υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή είναι διαθέσιμες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος :Πληροφορική (Master of Science (M.Sc.) in Informatics)

Προθεσμία υποβολής :20 Μαΐου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.cs.unipi.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος :Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας (Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  : ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τμήμα :Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος :Πληροφοριακά Συστήματα

Προθεσμία υποβολής :15 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mais.teiemt.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τμήμα :Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος  :  «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)»

Προθεσμία υποβολής :2 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :www.mpep.gr

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal