Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος :Πληροφορική (Master of Science (M.Sc.) in Informatics)

Προθεσμία υποβολής :20 Μαΐου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.cs.unipi.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal