Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  : ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τμήμα :Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος :Πληροφοριακά Συστήματα

Προθεσμία υποβολής :15 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mais.teiemt.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal