Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τμήμα :Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος  :  «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)»

Προθεσμία υποβολής :2 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :www.mpep.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal