Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Κατευθύνσεις :1. Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων 

2. Μάρκετινγκ και Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών  

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα – 
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
(Οκτώβριος, Νοέμβριος 2018 & Ιανουάριος 2019) – 
Δωρεάν Παρακολούθηση
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
www.coursity.gr
https://vimeo.com/212244516

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα :Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

Κατευθύνσεις :1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων, 2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Προθεσμία υποβολής :9 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.cs.uoi.gr/index.php

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Δημόσια Υγεία - Public Health

Κατευθύνσεις :1. Περιβάλλον  2. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Προθεσμία υποβολής :14 Ιανουαρίου 2019.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.publichealth.med.upatras.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα :Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services)

Κατευθύνσεις :1. Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων

2. Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα :Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός

Κατευθύνσεις :1. Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή, 2. Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων  3. Σπουδές στο Χορό

Προθεσμία υποβολής :22 Οκτωβρίου 2018.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Νοσηλευτικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Κατευθύνσεις :1. Κλινική Διαβητολογία, 2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Προθεσμία υποβολής :10 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.diabetes.teithe.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα : Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

               Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

Κατευθύνσεις : 1. Υδατοκαλλιέργειες,  2. Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

Προθεσμία υποβολής :1 Δεκεμβρίου 2018.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management-MPM)

Προθεσμία υποβολής :30 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος :http://mpm.ode.uom.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation and Financial Management of Strategic Decisions, MTF)

Προθεσμία υποβολής :15 Οκτωβρίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος :http://mtf.ode.uom.gr/

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal