Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα : Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

               Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

Κατευθύνσεις : 1. Υδατοκαλλιέργειες,  2. Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

Προθεσμία υποβολής :1 Δεκεμβρίου 2018.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.vet.uth.gr           http://tegeo.teiep.gr/department/2014-03-17-06-36-04

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal