Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ

Το Γραφείο  Διασύνδεσης ΤΕΙ Πατρών ενδιαφέρεται για την συνεργασία με πέντε (5) ή Εξι (6) μέλη τού ΕΠ ΤΕΙ Πατρών ,τα οποία θα συμμετάσχουν ως ερευνητές μελετητές στην υλοποίηση των προβλεπομένων, στα ΠΕ, μελετών καθώς και στην επίβλεψη των αντιστοίχων δράσεων (1 μέλος ΕΠ ανά 6 δράσεις) της πράξης.

Καταληκτική ημερομηνία 28/2/2012

Για περισσότερες λεπτομέριες κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal