Νέα

INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS – PLOVDIV'2013

The Young Scientist Club at the Union of Scientists, Plovdiv, has the pleasure to invite you to take part in the proceedings of the V-thInternational Conference of the Young Scientists – Plovdiv' 2013, which will be held in Plovdiv on 13-16 June 2013. The forum is supported by the Union Board and is promoted by outstanding Bulgarian and foreign scientists of various academic fields.

       The conference will include three major academic fields, subdivided into sections as illustrated in the table below:

International Programmes for Global MBA Students

Dear Colleagues,

 

Please find here some information about  Executive Summer School and Intensive seminars we organize in Brussels, thank you to transfer the information to the appropriate coordinators/students.

Opportunities for cooperation with institutions from Serbia_Partner search form

Dear colleagues,

In order to additionally increase possibilities for linking partners for

Tempus projects within the 6th Call for Proposals, our Office launched

an on-line survey enabling all institutions interested for cooperation

to leave their short proposals and contact data.

Ανάρτηση παρουσιάσεων Ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus»

Σε συνέχεια της ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus» που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 14 Δεκεμβρίου 2012, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στο σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/index.php

Διοργάνωση ημερίδας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προγραμματίζει τη διεξαγωγή ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus», με στόχο να ενημερωθεί το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ για τις δυνατότητες συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus

Tempus InfoDays Ukraine_reminder ad Partners Search from Ukraine

 

Dear colleagues,

Thank you for disseminating info on Tempus partners search for Ukraine, please find attached file with updates for further dissemination.

Kind regards, Svitlana

Serbia - Opportunities for Cooperation

Dear colleagues,

Please find attached the newest publication of NTO Serbia related to
opportunities for cooperation.
This publication provides the overview of education system in Serbia,
participation of education institutions in Tempus and other EU programmes,
as well as suggested areas of cooperation.

We hope that Tempus IV priorities - Call 6 will inspire a lot of new ideas
for project proposals and successful institutional cooperation in the future
as well.

Placement offers - university of Graz/Austria

Dear colleagues,

May I kindly ask you to forward the attached placement offers from the University of Graz to your HEIs.

Thank you very much and best regards from Vienna,

Lucas

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal