Ανάρτηση παρουσιάσεων Ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus»

Σε συνέχεια της ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus» που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 14 Δεκεμβρίου 2012, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στο σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=217&Itemid=316&lang=el.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

Σοφία Φαρμάκη

Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Προγραμμάτων

Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Email: programs@minedu.gov.gr

Τηλ.: (+30) 210 344 3183

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal