Διοργάνωση ημερίδας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προγραμματίζει τη διεξαγωγή ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus», με στόχο να ενημερωθεί το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ για τις δυνατότητες συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη»). Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από το Ίδρυμα που εκπροσωπούν.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της ημερίδας.

 

Με εκτίμηση

 

Αθηνά Πλέσσα Παπαδάκη

Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

e-mail: euro2@minedu.gov.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal