Νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΟΝΝΗ

Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Erasmus student mobility for placements"

 

Αξιότιμη κυρία Καράμπελα,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Czech Republic - Erasmus placement offer

 

Dear Colleagues,

 

Please find attached a placement offer by the CZECHDESIGN, a non-governmental organization supporting and presenting design in Prague.

We would be grateful if you could forward this information to your institutions.

 

Thank you in advance for your cooperation.

 

Best regards from Prague,

 

 

Olga Heclová

Erasmus Consultant

 

Centre for International Services

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΛΤΑ

Erasmus placement offer

 

Dear Colleagues,

 

I hope this email finds you well.

 

Please find attached an Erasmus placement offer from one of our Higher Education Institutions, the Malta College for Arts, Science and Technology (MCAST).

 

I kindly ask you to disseminate this offer to your respective HEIs.

 

Thanks for your attention.

 

Regards,

Karl

 

Karl Mintoff

Programme Officer

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal