Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα : Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Τίτλος Προγράμματος  :Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

Προθεσμία υποβολής :15 Φεβρουαρίου  2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mscinautomation.teipir.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal