Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : University of Mons – Belgium,

                                    International Hellenic University – Greece,

                                   University of the Basque Country – Spain,

                                   Heriot Watt University – UK

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”.

Υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή είναι διαθέσιμες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου  2019

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.smaccs.eu/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal