«Υποτροφίες από την κυβέρνηση της Κίνας»

H κινεζική κυβέρνηση ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες του Chinese Government Scholarship Program ακαδ. έτους 2019-2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο http://www.csc.edu.ch/studyinchina ή στο www.campuschina.org.

Τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι η 1 η Απριλίου 2019.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal