Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα :Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Τίτλος Προγράμματος :Μεσογειακές Σπουδές

Σχετικός  σύνδεσμος:https://pedis.uop.gr/?page_id=1353

Προθεσμία υποβολής :28 Ιουνίου 2019

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική Γλώσσα.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal