Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα :Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος :Διεθνής Δημόσια Διοίκηση (Master’s Degree in International Public Administration)

Σχετικός  σύνδεσμος:http://mipa.uom.gr/

Προθεσμία υποβολής :20 Σεπτεμβρίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal