Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα :Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος Προγράμματος :«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Σχετικός  σύνδεσμος:www.pse.aegean.gr/pms-msaem

Προθεσμία υποβολής :Δευτέρα 13η Μαΐου 2019και ώρα 11:30 πμ

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal