Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master in Business Administration - Executive MBA)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.executivemba.aueb.gr/

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal