Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα :Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος Προγράμματος :Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Κατευθύνσεις

1. Παιδαγωγικό Βιβλίο
2. Παιδαγωγικό Υλικό

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal