Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics του Wageningen University της Ολλανδίας

Τίτλος Προγράμματος :Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ ΜΒΕ)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.timembe.eu/

Προθεσμία υποβολής :31 Ιουλίου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal