Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος :Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in Ιnternational Negotiations)

Αριθμός εισακτέων: 50 άτομα/έτος στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης & 50 άτομα/έτος στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης

Η έναρξη του ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (M.Sc. in International Negotiations) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.dept.aueb.gr/el/intneg

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal