Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τίτλος Προγράμματος :Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

Κατευθύνσεις

1. Θεωρητικά Μαθηματικά 
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.math.uoc.gr/el/grad.html

Προθεσμία υποβολής :15 Μαΐου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal