Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νοσηλευτικής

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Προθεσμία υποβολής :25 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :hhttps://www.teithe.gr/sdo-de/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal