Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα :Μηχανολόγων Μηχανικών

Τίτλος Προγράμματος : Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

Προθεσμία υποβολής :1 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.mie.uth.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal