Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα :Φυσικοθεραπείας

Τίτλος Προγράμματος :Προηγμένη Φυσικοθεραπεία - Advanced Physiotherapy

Προθεσμία υποβολής :31 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mscphysio.teiste.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal