Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα :Μηχανολόγων Μηχανικών, Heriot Watt University, Edinburgh, U.K (Διακρατικό)

Τίτλος Προγράμματος :MSc in Energy Systems (Π.Μ.Σ. στα Ενεργειακά Συστήματα)

Κατευθύνσεις

1. Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Design)
2. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Φοίτηση part-time. Τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Προθεσμία υποβολής :28 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mscenergysystems.teipir.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal