Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος : Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)

Προθεσμία υποβολής :31 Ιανουαρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://mis.uom.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal