Επιχειρηματικότητα και Δεοντολογία

Επιχειρηματικότητα & Δεοντολογία

Επιχειρηματικότητα  & Δεοντολογία

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα: 3

Τυπικό εξάμηνο: Ζ

Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτικό πλαίσιο μαθήματος

Α. Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στις έννοιες της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της πράσινης επιχειρηματικότητας, της αειφόρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Εισαγωγή στις έννοιες της επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης, της επαγγελματικής δεοντολογίας, της προστασίας του καταναλωτή.

Εκπαίδευση πάνω στην σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)  στη θεωρία.

Εκπόνηση εργασίας (επιχειρηματικό σχέδιο σε επιχείρηση επιλογής του φοιτητή), στο εργαστήριο του μαθήματος.

B. Ημέρα, Ώρας και Αίθουσα διδασκαλίας

Τρίτη, 14:00 - 16:00

Αίθουσα: Θ12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

Οι παρουσιάσεις που ακολουθούν περιέχουν οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP).Η κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της μπορεί να προσθέσει ή ν’ αφαιρέσει από τα καθιερωμένα κομμάτια ενός ΒΡ. Με λίγα λόγια, στις παρακάτω παρουσιάσεις θα βρείτε συνοπτικές οδηγίες για την εγγραφή ενός BP.

Επιχειρηματικά Σχέδια

Παρακάτω παρουσιάζονται τρία επιχειρηματικά σχέδια που έχουν υλοποιηθεί από φοιτήτριες του τμήματος.

Εγγραφή στη Επιχειρηματικότητα και Δεοντολογία

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal