ΒΔ & Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας (Θ) και (Ε)

ΒΔ & Ευφυή πληροφοριακά συστήματα επιχειρηματικότητας (θεωρία)

ΒΔ & Ευφυή πληροφοριακά συστήματα επιχειρηματικότητας

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα: 3

Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ Εξάμηνο

Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτικό πλαίσιο μαθήματος

Α. Περιγραφή μαθήματος

Η εκτεταμένη χρήση των Βάσεων Δεδομένων σε Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας, η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις συνέβαλε ενεργά στον εκσυγχρονισμό τους και στη βελτίωση της απόδοσής τους, σε όλες τις περιπτώσεις που η εισαγωγή αυτή πραγματοποιήθηκε με σαφώς ορισμένη στρατηγική υποστήριξης βασικών προκαθορισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Η επόμενη γενιά Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρηματικότητας αποτελεί την λεγόμενη γενιά των «Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρηματικότητας»

Οι ευφυείς πράκτορες είναι ένα καινοτόμο παράδειγμα για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και δύνανται να εφαρμοσθούν στα Πληροφοριακά Συστήματα. Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι η ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε ευφυείς πράκτορες αποτέλεσε μια μοναδική καινοτομία στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού ή ως επανάσταση στη βιομηχανία των εφαρμογών λογισμικού. Οι ευφυείς πράκτορες αποτελούν τμήμα πολλών θεματικών πεδίων της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνικής νοημοσύνης. Σκοπός του προτεινόμενου μαθήματος είναι η ανάδειξη της εφαρμογής των ευφυών πρακτόρων σε ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών από μικρά πληροφοριακά συστήματα μέχρι πολύπλοκα και ευαίσθητα συστήματα όπως αυτά της εναέριας κυκλοφορίας.


Β. Στόχοι

Βασικός στόχος του προτεινόμενου μαθήματος είναι η παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, οι οποίες προσδίδουν ευφυία σε βασικές διαδικασίες του επιχειρηματικού κόσμου, όπως η λήψη αποφάσεων, η προσαρμοζόμενη συμπεριφορά χρηστών και διαδικασιών σε ένα δυναμικό περιβάλλον και η υποστήριξη των προαναφερθέντων με σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Γ. Ημέρα, Ώρας και Αίθουσα διδασκαλίας

Δευτέρα, 15:00 - 18:00

Αίθουσα: Θ11

Στα αρχεία παρακάτω παρουσιάζονται οι διαλέξεις του μαθήματος

ΒΔ & Ευφυή πληροφοριακά συστήματα επιχειρηματικότητας (εργαστήριο)

Σημειώσεις για την SQL

Οι σημειώσεις που παρουσιάζονται παρακάτω αποτελούν συνοδευτικό υλικό του εργαστηρίου του μαθήματος

Εγγραφή στη ΒΔ & Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας (Θ) και (Ε)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal