Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος :Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master in Public Policy and Management)

Κατευθύνσεις

1. Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
2. Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

Σχετικός σύνδεσμος : http://ppm.aueb.gr/el/front-page/

Προθεσμία υποβολής :13 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (πρώην Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) και το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν σε συνεργασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές»                                                     Σχετικός σύνδεσμος : http://ntst-aegean.puas.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  

Τμήμα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Τίτλος Προγράμματος  : «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»

Σχετικός σύνδεσμος : http://acf.teithe.gr/index.php

Προθεσμία υποβολής :22 Φεβρουαρίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Τμήμα : Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  

Τίτλος Προγράμματος  : «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

Σχετικός σύνδεσμος : https://pedis.uop.gr/?page_id=1212

Προθεσμία υποβολής :28 Ιουνίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Τμήμα : Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  

Τίτλος Προγράμματος  : «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία»

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

• Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Τετάρτη 29/3/2019.

• Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 28/6/2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  :  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα : Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Τίτλος Προγράμματος  : «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος»

Προθεσμία υποβολής :20 Φεβρουαρίου  2019

Σχετικός σύνδεσμος : http://nutri-environment.bio.uth.gr/

ΕΚΘΕΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Δομή: 

Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων (Πτυχιακές και Μεταπτυχιακές  Σπουδές στη Βρετανία).

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : University of Mons – Belgium,

                                    International Hellenic University – Greece,

                                   University of the Basque Country – Spain,

                                   Heriot Watt University – UK

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”.

Υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή είναι διαθέσιμες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου  2019

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Φορέας παροχής: Διεθνές Ίδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας Πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές, διάρκειας 3-6 μηνών για την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Προθεσμία υποβολής :Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα έως την 31η Ιουλίου 2019 στις 17:00 (ώρα Ιαπωνίας).

Σχετικός σύνδεσμος : http://www.mif-japan.org.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος  : Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (πλήρους φοίτησης)

Κατευθύνσεις

1. Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
2. Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal