Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Τμήμα : Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  

Τίτλος Προγράμματος  : «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

Σχετικός σύνδεσμος : https://pedis.uop.gr/?page_id=1212

Προθεσμία υποβολής :28 Ιουνίου  2019

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών &, 20132, Κόρινθος, τηλ. 27410 40040, e‐mail: pms-pedis@uop.gr).

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal