Στατιστικά

Στατιστικά

 • Επισκέπτες: 10230441
 • Μοναδικοί επισκέπτες: 327347
 • Εγγεγραμμένοι χρήστες: 1542
 • Δημοσιευμένα άρθρα: 1261
 • Επωφελούμενοι: 1068
 • Βιογραφικά φοιτητών: 39
 • Φορείς απασχόλησης: 462
 • Αγγελίες Π.Α.: 488
 • Αγγελίες εργασίας: 42
 • Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε αγγελίες: 1113
 • Αιτήσεις φοιτητών για Π.Α.: 222
 • Π.Α. σε εξέλιξη: 135
 • Ολοκληρωμένες Π.Α.: 59
 • Στατιστικά από: 28/06/2012

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal