Στατιστικά

Στατιστικά

 • Επισκέπτες: 12448523
 • Μοναδικοί επισκέπτες: 407099
 • Εγγεγραμμένοι χρήστες: 1548
 • Δημοσιευμένα άρθρα: 1300
 • Επωφελούμενοι: 1068
 • Βιογραφικά φοιτητών: 39
 • Φορείς απασχόλησης: 468
 • Αγγελίες Π.Α.: 496
 • Αγγελίες εργασίας: 43
 • Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε αγγελίες: 1113
 • Αιτήσεις φοιτητών για Π.Α.: 222
 • Π.Α. σε εξέλιξη: 135
 • Ολοκληρωμένες Π.Α.: 59
 • Στατιστικά από: 28/06/2012

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal