Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος :Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (MSc in Molecular Basis of Human Diseases)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/

Προθεσμία υποβολής :12 Απριλίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα :Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος Προγράμματος :«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Σχετικός  σύνδεσμος:www.pse.aegean.gr/pms-msaem

Προθεσμία υποβολής :Δευτέρα 13η Μαΐου 2019και ώρα 11:30 πμ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος :Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας (Liaison Psychiatry: Integrative Care of Physical and Mental Health)

Σχετικός  σύνδεσμος:http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Προθεσμία υποβολής :8 Απριλίου 2019

Διδακτορικό Δίπλωμα

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην ερευνητική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 28 Μαρτίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα :Ψηφιακών Συστημάτων

Τίτλος Προγράμματος :Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες (M.Sc in Information Systems and Services)

Κατευθύνσεις

1. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
2. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
3. Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://mscdss.ds.unipi.gr/

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου 2019

Google Summer of Code 2019

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο ανοιχτού κώδικα, και να μάθουν πώς είναι να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού.

Αύξηση χρηματοδότησης στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την αύξηση του Προϋπολογισμού για τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

Δείτε την Απόφαση για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»  και την Απόφαση για την Δράση «Ψηφιακό Άλμα»  στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Πρόγραμμα Σεμιναρίων.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: www.project-tr.com

Neuro Marketing.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τι είναι το NeuroMarketing και πως μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:https://www.prepare.gr/s/2786-neuro-marketing

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal