Νέα

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα – 
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
(Οκτώβριος, Νοέμβριος 2018 & Ιανουάριος 2019) – 
Δωρεάν Παρακολούθηση
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
www.coursity.gr
https://vimeo.com/212244516

Δωρεάν Διαδικτυακό Μάθημα (e-learning) ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΦΥΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δομή: 

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο, προσφέρει δωρεάν διαδικτυακό μάθημα (e-learning) για την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού τουρισμού.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα :Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

Κατευθύνσεις :1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων, 2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Προθεσμία υποβολής :9 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.cs.uoi.gr/index.php

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Δημόσια Υγεία - Public Health

Κατευθύνσεις :1. Περιβάλλον  2. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Προθεσμία υποβολής :14 Ιανουαρίου 2019.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.publichealth.med.upatras.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα :Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services)

Κατευθύνσεις :1. Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων

2. Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Υποτροφίες οκτάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ιαπωνία - Πρόγραμμα Vulcanus 2019-2020

Δομή: 

Το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας με την Ε.Ε. χρηματοδοτεί σεμινάριο προετοιμασίας σύντομης διάρκειας (1 εβδομάδας), εκμάθηση ιαπωνικής γλώσσας (4 εβδομάδες) και οκτώ μήνες πρακτικής άσκησης για φοιτητές/ήτριες των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες  στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα :Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός

Κατευθύνσεις :1. Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή, 2. Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων  3. Σπουδές στο Χορό

Προθεσμία υποβολής :22 Οκτωβρίου 2018.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Νοσηλευτικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Κατευθύνσεις :1. Κλινική Διαβητολογία, 2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Προθεσμία υποβολής :10 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.diabetes.teithe.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα : Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

               Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

Κατευθύνσεις : 1. Υδατοκαλλιέργειες,  2. Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

Προθεσμία υποβολής :1 Δεκεμβρίου 2018.

Έκθεση Καριέρας για Ιατρούς, Νοσηλευτές και Επαγγελματίες Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία

Δομή: 

Tο British Council διοργανώνει Έκθεση Καριέρας για Ιατρούς, Νοσηλευτές και Επαγγελματίες Υγείας.

Οι εκθέσεις αποτελούν μοναδική ευκαιρία να συναντηθείτε με εκπροσώπους Βρετανικών νοσοκομείων και καταξιωμένους στη Βρετανία φορείς πρόσληψης ιατρών, νοσηλευτών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, που ενδιαφέρονται για άμεση πρόσληψη κατάλληλων υποψηφίων.

Το ενδιαφέρον των εκθετών στις παρούσες εκθέσεις επικεντρώνεται στους παρακάτω τελειόφοιτους σπουδαστές και επαγγελματίες υγείας:

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal