Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Λιανικό Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

 Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις 3ετίας που δραστηριοποιούνται στο Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση και Κοινωνική Μέριμνα. 

Για επενδύσεις από 10.000 € - 150.000 € με 50% επιδότηση. 

Επιδοτούμενες δαπάνες:παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας,  μηχανήματα και εξοπλισμό, παρεμβάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, μεταφορικά μέσα, ψηφιακή προβολή, πληροφορική, πιστοποίηση υπηρεσιών, μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: https://plan.gr/programma-ergaleiothiki-epixeirhmatikothtas-emporio-estiash-ekpaideush?utm_source=phplist103&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7+%CE%9F%CE%91%CE%95%CE%94+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AD%CF%82+%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%91.%CE%9D

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με την Plan Α.Ε (info@plan.gr, 26510-85030, 26510-93470)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal