Νέα

Greece - Business Innovation

The Business Innovation Greece Programme is aiming to increase value creation and sustainable growth in the Greek business sector.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/

WORKSHOP MODERN PROJECT MANAGEMENT

Πολλές Επιχειρήσεις, ιδίως όσες είναι προσανατολισμένες στα Έργα, όπως π.χ. Υπηρεσίες, Τεχνικά Έργα, Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού και Service ενώ έχουν αυξανόμενο Τζίρο, πολλές φορές δεν αντανακλάται αυτό με αναλογικό τρόπο στην Κερδοφορία.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

Σεμινάριο "Ποιοτική Τηλεφωνική Επικοινωνία"

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ποιοτικής εικόνας της Επιχείρησης έχει η Τηλεφωνική Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, υπηρεσίες κλπ. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, στελέχη Επιχειρήσεων κατά την τηλεφωνική τους Επικοινωνία να διαπράττουν σημαντικά επικοινωνιακά λάθη με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικής διάθεσης στον συνομιλητή και εικόνας μετριότητας για την ποιότητα της εταιρίας.

Σεμινάριο "Business Writing"

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι μέσα από βιωματικές Πρακτικές Ασκήσεις – Workshop η κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής γραπτής Επικοινωνίας στο χώρο του γραφείου, η εξοικείωση με τις αρχές και τα βήματα σύνταξης ενός κειμένου επαγγελματικής Επικοινωνίας, όπως επιστολή, email, ατζέντα, πρακτικά συνεδριάσεων κλπ, η παρουσίαση των καλών Πρακτικών, καθώς και σχετικών πρότυπων κειμένων που θα δοθούν στους συμμετέχοντες.

Σεμινάριο Τελωνειακές Διαδικασίες Εισαγωγών & Εξαγωγών.

Το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει:

-  Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφισης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες.

-  Ενημέρωση για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με τα Τελωνεία.

-  Ανάλυση του τρόπου διενέργειας των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες μη κοινοτικές χώρες,

-  Ανάλυση των φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) (πλήρους φοίτησης)

Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
2. Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://msm.aueb.gr/

Προθεσμία υποβολής :19 Ιουνίου  2019

Κάλεσμα σε φοιτητές για συμμετοχή στο Google Summer of Code.

Στο Google Summer of Code(GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εργαστούν για 3 μήνες το καλοκαίρι στο έργο ανοιχτού λογισμικού που θα επιλέξουν να συνεισφέρουν και θα χρηματοδοτηθούν με 4.800$, μετά από μηνιαία αξιολόγηση.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος :Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in Ιnternational Negotiations)

Αριθμός εισακτέων: 50 άτομα/έτος στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης & 50 άτομα/έτος στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης

Η έναρξη του ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (M.Sc. in International Negotiations) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.dept.aueb.gr/el/intneg

Προετοιμασία - Σύνταξη Προτάσεων.

Προετοιμασία - Σύνταξη  Προτάσεων,  στο ΕΣΠΑ εργαλειοθήκη, τον Αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο ενεργό πρόγραμμά επιδότησης.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal