Προετοιμασία - Σύνταξη Προτάσεων.

Προετοιμασία - Σύνταξη  Προτάσεων,  στο ΕΣΠΑ εργαλειοθήκη, τον Αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο ενεργό πρόγραμμά επιδότησης.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal