Σεμινάριο "Business Writing"

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι μέσα από βιωματικές Πρακτικές Ασκήσεις – Workshop η κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής γραπτής Επικοινωνίας στο χώρο του γραφείου, η εξοικείωση με τις αρχές και τα βήματα σύνταξης ενός κειμένου επαγγελματικής Επικοινωνίας, όπως επιστολή, email, ατζέντα, πρακτικά συνεδριάσεων κλπ, η παρουσίαση των καλών Πρακτικών, καθώς και σχετικών πρότυπων κειμένων που θα δοθούν στους συμμετέχοντες.
Αθήνα: 9 Απριλίου 2019 (09:30 - 17:00) Crowne Plaza Hotel
Θεσσαλονίκη: 5 Απριλίου 2019 (09:30 - 17:00) Grand Hotel Palace

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

http://www.abpm.gr/seminaria/112-business-writing/event_details?utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOBW&utm_campaign=GR1

 http://www.abpm.gr/seminaria/113-business-writing-thessaloniki/event_details?utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOBW&utm_campaign=GR1

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal