Πιο πρόσφατα

Πιο πρόσφατα

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ
Τύπος: Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της αναστολής της Πρακτικής Άσκησης δυνάμει των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16838/10.3.2020 (Β’ 783), Δ1α/Γ.Π.οικ. 20021/21.3.2020 (Β’ 956), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24343/10.4.2020 (Β’ 1293) κοινών υπουργικών αποφάσεων, πλέον είναι εφικτή η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται στο Γραφείο ΠΑ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του προηγουμένου μήνα από το μήνα έναρξης. Η έναρξη της ΠΑ γίνεται κάθε 1η του μήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τύπος: Ανακοίνωση

1. Κατασκευαστική εταιρεία Η/Μ κατασκευών και εγκαταστάσεων (με προοπτική μόνιμης απασχόλησης)
2. Μελετιτική εταιρεια Η/Μ
3. Εταιρεία Πετρελαιοειδών στο Τμήμα Συντήρησης
Πληροφορίες Στέφανος Τσινόπουλος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος :Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Σχετικός  σύνδεσμος: www.med.uth.gr/pmsBioethics/

Προθεσμία υποβολής : 12 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα :Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τίτλος Προγράμματος :Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
2. Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Σχετικός  σύνδεσμος: http://tourpost.teiath.gr/

Προθεσμία υποβολής : 31 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Τίτλος Προγράμματος :Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Σχετικός  σύνδεσμος: http://www.farmbm.aua.gr/

Προθεσμία υποβολής : 10 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος Προγράμματος :Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων

Κατευθύνσεις

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
2. Εσωτερικός Έλεγχος

Σχετικός  σύνδεσμος: http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/

Προθεσμία υποβολής : 15 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα :Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Τίτλος Προγράμματος :Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Κατευθύνσεις

1. Άτυπες, μη Τυπικές και Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης
2. Εκπαίδευση στην Διαπολιτισμική Ετοιμότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικός  σύνδεσμος: http://mcultural.gr/

Προθεσμία υποβολής : 10 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα :Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

Τίτλος Προγράμματος :Διατροφή και Υγεία

Κατευθύνσεις

1. Διατροφή και Δημόσια Υγεία
2. Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής

Σχετικός  σύνδεσμος: http://www.ddns.hua.gr/programma-metaptyxiakon-spoydon-diatrofh-kai-ygeia/

Προθεσμία υποβολής : 12 Ιουνίου 2019

Σελίδες

Εγγραφή στη Πιο πρόσφατα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal