Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Agrotech S.A.

Η εταιρεία Agrotech S.A. Μποζατζίδης – Μητσιολίδης, η οποία είναι η αποκλειστική αντιπροσωπεία της John Deere σε Ελλάδα και Κύπρο και δραστηριοποιείται στην πώληση γεωργικών μηχανημάτων, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία Ζαχαρία στο τηλέφωνο: 2310-795018 (εσωτ. 409) και να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: zacharia@agrotechniki.gr.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal